16 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

อย่ายอมให้ใครล่อลวงเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 21:8

Mobile-Luke-21v7-8