16 สิงหาคม 2015 ขอทรงเปลี่ยน

ชั่วชีวิตของฉัน ไม่เท่าไรเลย เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ถอดความจากสดุดี 39:5