16 สิงหาคม 2017 ทำตามเปาโล

 พี่น้อง  ทำตามข้าสิ
และคอยดูคนที่ทำตามอย่างเรา

ถอดความจากฟีลิปปี 3:17

php-3-17-19-Daily2017_8_16