16 สิงหาคม 2019 ที่ถ้ำเก็บพระศพ

เมื่อพวกเธอเข้าไป ก็ไม่พบพระศพของพระเยซู

ถอดความจาก ลูกา 24:3

luke24Mobilev1-3