16 เมษายน 2013 อิสยาห์เห็นพระเจ้า

บริสุทธิ์  บริสุทธิ์   บริสุทธิ์  คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ

ทั้งแผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระองค์ 

ถอดความจาก อิสยาห์ 6:3

Daily2013_4_16_1
อิสยาห์ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้มากล่าวคำของพระองค์ในหลายรัชกาล

ช่วงเวลานั้น ราชาอุสซิยาห์สิ้นพระชนม์

เขาได้เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า

น่าแปลกที่สุด สิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ที่รู้จักพระเจ้ามา ก็ปรากฏให้เขาเห็น

เขาเห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่ง สูง และเทิดทูนและชายฉลองพระองค์ก็เต็มพระวิหาร

เสราฟิม ยืนอยู่ และร้องสรรเสริญว่า พระเจ้าทรงบริสุทธิ์

เขาคนนี้เป็นผู้เขียนหนังสืออิสยาห์ที่เรากำลังอ่านประจำวันอยู่

เพื่อน ๆ พอจะนึกออกไหมว่า

เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น  เขารู้สึกอย่างไรกับตัวเอง?