16 เมษายน 2015 ที่อันทิโอก

ณ เมืองอันทิโอก ผู้คนเรียกผู้ที่ติดตามพระเยซูว่า  “คริสเตียน”  เป็นครั้งแรก

ถอดความจาก กิจการ 11:26

Daily2015_4_16