16 เมษายน 2019 ทรงลาสู่เยรูซาเล็ม

แม้พวกเขาจะนิ่ง  แต่ก้อนหินทั้งหลายก็จะส่งเสียงออกมา

ถอดความจาก ลูกา 19:39-40
MobileLuke19v-39-40