17 กรกฎาคม 2015 ยังสรรเสริญ

ราวเที่ยงคืน เปาโลกับสิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า  

ถอดความจาก กิจการ 16:25

Daily2015_7_17act16-25-26b