17 กรกฎาคม 2017 ไม่เสียเที่ยว

เมื่อถึงวันของพระคริสต์

ข้าจะภูมิใจว่า ไม่ได้วิ่ง หรือทำงานโดยไร้ประโยชน์

ถอดความจาก ฟีลิปปี 2: 16

 

php-2-16-18-Daily2017_7_17