17 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าเฮโรด

เฮโรดดึใจมากที่ได้เจอพระเยซู

เพราะเขาได้ยินชื่อเสียงของพระองค์มานานแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 23:8

Luke23-mobile-v6-8