17 กันยายน 2016 จงมั่นคง

พี่น้องที่รัก  จงตั้งมั่นคง

อย่าให้อะไรทำให้ใจต้องหวั่นไหว

ถอดความจาก 1 โครินธ์ 15:58

???????????????????????????????