17 กุมภาพันธ์ 2018 รอพระผู้เป็นเจ้า

จิตวิญญาณของฉัน รอคอยพระผู้เป็นเจ้า

ยิ่งกว่าคนยามรอคอยเวลาเช้า

ถอดความจาก สดุดี 130:6