17 ตุลาคม 2016 ครอบครัวที่รัก

 มารีย์ผู้นี้ คือคนที่ได้ชโลมน้ำมันหอมให้พระเยซู

และใช้ผมของเธอเช็ดพระบาท

ถอดความจากยอห์น 11:2john11-1-2-Daily2016_10_17