17 ธันวาคม 2015 ไม่หนีหรอก

หากข้าพเจ้าทำผิดจริงสมควรตาย ก็จะไม่หนีโทษประหาร

ถอดความจากกิจการ 25: 11

Daily2015_12_-17act25-10-12