17 พฤศจิกายน 2015 หาทางออก

นายพันอยากรู้ว่า พวกยิวฟ้องร้องเปาโลด้วยเรื่องใด 

 ถอดความจากกิจการ 22: 30Daily2015_11_-17act22-30