17 พฤษภาคม 2015 เราคือพระเจ้าของเจ้า

เขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเรา  และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา

เยเรมีย์ 32:38