17 มกราคม 2019 เปรียวกว่า

คนทั่วไปมักปราดเปรียวกว่าคนของความสว่าง

ถอดความจาก ลูก 16:8

mobile-Luke16v8-9re