17 มีนาคม 2015 ส่งไปทันที

โครเนลิอัสเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พวกเขาฟัง 

ถอดความจาก กิจการ 10:8

 

Daily2015_3_17-1