17 สิงหาคม 2017 ร่างที่เปลี่ยนไป

พระองค์จะทรงเปลี่ยนร่างกายอันต่ำต้อยของเรา

 ให้เป็นเหมือนกายอันงดงามของพระองค์ 

ถอดความจากฟีลิปปี 3:21

php-3-20-21-Daily2017_8_17