17 เมษายน 2013 ถ่านจากเสราฟิม

“ข้าต้องวิบัติแน่  ข้าพินาศแน่  เพราะข้าเป็นคนปากไม่สะอาด!”

อิสยาห์ร้อง

ถอดความจาก อิสยาห์ 6:5

Daily2013_4_16_2

 

วันที่อิสยาห์เห็นพระเจ้าประทับบนบัลลังก์ในพระวิหารนั้น

ที่ ๆ นั่นก็สั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหว… ควันเต็มวิหารนั้น

เขาจึงรู้สึกท่วมท้น ร้องออกมาว่า “ข้าต้องวิบัติแน่  ข้าพินาศแน่  เพราะข้าเป็นคนปากไม่สะอาด!”

ที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาได้เห็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์

และพระเจ้าทรงกรุณาต่อเขามากที่เขาไม่ตายไปตรงนั้น

เพราะคนบาปกับพระเจ้าจะอยู่กันอย่างนั้นไม่ได้เลย….

แต่…เสราฟิม*   ตนหนึ่ง ได้บินมา และเอาถ่านแตะปากของเขา

“ดูซิ  สิ่งนี้ แตะต้องปากของเจ้า   กรรมชั่วของเจ้าพระเจ้ายกโทษให้ และเจ้าได้รับการลบบาปแล้ว”

 

“ขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะรักษาใจและปากให้สะอาด  ไม่พูดในสิ่งที่สกปรก ชั่วร้าย  

เมตตาด้วยพระเจ้าข้า…”

 

*เสราฟิม… คือสิ่งที่มีชีวิตซึ่งมีปีก 6 ปีก มีเสียงเป็นคน มือและเท้าเหมือนคน ตามที่อิสยาห์เห็นในวิหารนั้น  พวกเขาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระเจ้าและนมัสการพระองค์ไม่หยุดหย่อน   ดังนั้น หลายคนจึงคิดว่า เขาเป็นทูตสวรรค์อีกแบบหนึ่ง  พระคัมภีร์กล่าวถึงเขาในหนังสืออิสยาห์ 

ชื่อของเขาบ่งบอกถึงไฟ และรูปร่างยาว และเขาจึงมีไฟที่จะชำระอิสยาห์ให้สะอาด