17 เมษายน 2019 ทรงลาสู่เยรูซาเล็ม

แต่เจ้ากลับมองไม่เห็น

เพราะมันถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 19:42

MobileLuke19v41-42