18 กรกฎาคม 2017 คนที่ไม่เหมือนใคร

เขาไม่เหมือนใครเลย …เป็นห่วงสวัสดิภาพของพวกท่านอย่างจริงใจ  

ถอดความจากฟีลิปปี 2:20

php-2-19-21-Daily2017_7_18