18 กรกฎาคม 2018 สิ่งที่จะเกิด

บุตรมนุษย์ ..ต้องทนทุกข์..จะถูกประหาร

อีกสามวันจะคืนชีพขึ้นมา

ถอดความจาก ลูกา 9:21-22MobileLuke9-21-22