18 กันยายน 2015 ประชุมช่างเงิน

ท่านรู้อยู่ว่า เราได้เงินทองมาก็เพราะกิจการสร้างเทวรูปเงินเหล่านี้

ถอดความจาก กิจการ 19:25

Daily2015_9_-18act19-24-25