17 กันยายน 2018 เชื่อเถอะ

จงขอแล้วจะได้รับ  จงหาแล้วจะพบ

จงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้แก่เจ้า

ถอดความจากลูกา 11:9-10

MobileLuke11-9-10