18 กุมภาพันธ์ 2019 เหมือนปกติแต่…

จนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือ และน้ำมาท่วมพวกเขาหมดทุกคน

ถอดความจากลูกา 17:27

mobileluke17v26-27