18 ตุลาคม 2018 เศรษฐีโง่

เศรษฐีพูดกับตัวเองว่า “เจ้ามีของพอ เก็บไว้ได้หลายปี

จงใช้ชีวิตสบาย ๆ กิน ดื่ม ให้เพลิดเพลินเถิด”

ถอดความจาก ลูกา 12:19

mobileLuke12-16-19re