18 ธันวาคม 2017 ผู้ที่เฝ้าระวัง

 อันนา อยู่นมัสการ อดอาหาร และอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืน

ถอดความจาก ลูกา 2:37

Luke2 36 37

 

บางคน พระเจ้าทรงเลือกให้เขาทำสิ่งที่สำคัญคือ อธิษฐานเพื่อให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จ  เพื่อผู้อื่น  ก็จะเป็นอย่างคุณยาย

อันนาท่านนี้