18 พฤษภาคม 2018 ผู้มาก่อน

เราจะส่งทูตของเรามาก่อนหน้าท่าน

เพื่อนเตรียมทางท่านล่วงหน้า

ถอดความจากลูกา 7:24-27

Luke7-24-27