18 มิถุนายน 2015 ยังคัดค้าน

พอเดินทางมาถึงเยรูซาเล็ม

คริสตจักร ทั้งอัครทูต ผู้ปกครอง ต่างต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น 

ถอดความจาก กิจการ 15:4

Daily2015_6_18