18 มีนาคม 2016 ย้ายอาจารย์

ศิษย์ของยอห์นได้ยินดังนั้น ก็ติดตามพระเยซูไป

ถอดความจาก ยอห์น 1:37

john-1-35-37-Daily2016_3_18