18 สิงหาคม 2015 พระบัญชา

แต่ก่อน พระเจ้าทรงมองข้ามมันไป

แต่เวลานี้ พระเจ้าทรงบัญชาให้เรากลับใจ

ถอดความจาก กิจการ 17:30

Daily2015_8_18act17-29-31