18 สิงหาคม 2017 มงกุฎของเปาโล

 พวกท่านทำให้ข้ายินดี และท่านเป็นมงกุฎของข้า 

ถอดความจากฟีลิปปี 4:1

php-4-1-Daily2017_8_18