19 กรกฎาคม 2019 ต่อหน้าปีลาต

เขาไม่ได้ทำอะไรที่สมควรรับโทษประหาร

เราจะโบยและปล่อยเขาไป

ถอดความจาก ลูกา 23:16Luke23-mobile-v13-16