19 กันยายน 2016 ไม่อยากยุ่ง

ท่านถามเขาสิ…เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว ตอบเองได้

ถอดความจากยอห์น 9: 21

john-9-20-23-Daily2016_9_19

 “เขาเป็นลูกของเรา ตาบอดแต่เกิด

แต่เราไม่รู้ว่าเขาตาดีได้อย่างไร ใครเปิดตาเขา ท่านถามเขาสิ…เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว ตอบเองได้”