19 กันยายน 2017 ไม่เข้าใจ

แต่ไม่มีศิษย์คนไหน เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัส

ความหมายของคำนั้น ถูกซ่อนไว้จากพวกเขา

ถอดความจาก ลูกา 18:34

Luke31-33

luke18-34