19 กันยายน 2018 อำนาจใคร?

เมื่อพระเยซูทรงขับผีใบ้ออกจากคนหนึ่ง

คนใบ้คนนั้นก็พูดได้เลย

ถอดความจาก ลูกา 11:14

MobileLuke11-14-16ree