19 กุมภาพันธ์ 2018 ที่เงียบๆ

รุ่งเช้า พระเยซูทรงไปยังที่สงบเงียบ

ถอดความจากลูกา 4:42

Luke4-42