19 กุมภาพันธ์ 2019 เหมือนปกติ..แต่ไม่

พอวันที่โลทออกจากเมืองโสโดม

ไฟและกำมะถันจากฟ้า เทโถมลงมาผลาญพวกเขาสิ้น

ถอดความจากลูกา 17:29

mobileluke17v28-29b