19 ตุลาคม 2016 ไม่สะดุด

คนเดินกลางวัน จะไม่สะดุด เพราะเขาเห็นสว่างของโลกนี้

ถอดความจากยอห์น 11:9

john11-7-10-Daily2016_10_19

กลับไปยูเดียกันเถอะ… พระเยซูตรัส

 รับบี…จะกลับไปทำไมขอรับ ?  คราวที่แล้ว พวกยิวพยายามเอาหินขว้างท่าน ศิษย์ทัดทาน 

กลางวันมี 12 ชั่วโมงใช่ไหม? คนเดินกลางวัน จะไม่สะดุด เพราะเขาเห็นสว่างของโลกนี้   แต่คนเดินกลางคืนจะสะดุด เพราะเขาไม่มีความสว่างในตัว