19 ตุลาคม 2018 ไม่น่าเลย!

โอ.. เจ้าคนโง่ คืนนี้แล้วสิ

ที่ชีวิตของเจ้าจะถูกเรียกไปจากเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 12:20

mobileLuke12_20-21