19 ธันวาคม 2017 ผู้ไถ่เยรูซาเล็ม

อันนากล่าวถึงพระกุมาร

ให้คนที่รอพระผู้ไถ่ของเยรูซาเล็มฟัง

ถอดความจาก ลูกา 2:38

Luke2 38re