19 ธันวาคม 2018 คิดให้ดี

เขาจะไม่คิดให้ดีก่อนหรือว่า

มีทุนพอที่จะสร้างให้เสร็จหรือไม่

ถอดความจากลูกา 14:28

mobile-Luke-14-28-30