19 พฤศจิกายน 2015 ยังไงกัน?

 เจ้าพิพากษาข้าตามกฎบัญญัติ

แต่เจ้ากลับสั่งตบข้าอย่างผิดกฎอย่างนั้นรึ?

 ถอดความจากกิจการ 23: 3
Daily2015_11_-19act23-3-5