19 พฤศจิกายน 2016

 

 

ข่าวดีที่มาจากแดนไกล

เป็นเหมือนน้ำเย็นที่ทำให้คนอ่อนล้าชื่นใจ

ถอดความจาก สุภาษิต 25:25
IMG_6478