19 พฤษภาคม 2013 มาทำให้สำเร็จ

อย่าคิดว่า เรามาล้มล้างธรรมบัญญัติต่าง ๆ
รวมไปถึงคำของผู้กล่าวคำพระเจ้า

เราไม่ได้มาล้มล้างแม้แต่น้อย
แต่มาทำให้ทุกข้อสมบูรณ์ทุกประการ

ถอดความจากมัทธิว 5:17

ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท
ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท

 

มีพวกฟาริสี ธรรมาจารย์ มองว่า พระเยซูทรงต่อต้านธรรมบัญญัติของพระเจ้า

พวกเขามักแปลพระธรรมของพระเจ้าเบี่ยงเบน  เอาประโยชน์เข้าตัวเอง

พวกเขาทำให้คนที่ยากจน ขัดสน แม่ม่าย ลูกกำพร้าถูกกดขี่มากขึ้นไปอีก

เมื่อพระเยซูมา  พระองค์ทรงทำให้พระคำของพระเจ้าชัดเจน

เป็นพระธรรมที่ยุติธรรม ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด

ฟาริสี ธรรมาจารย์จึงไม่ชอบพระเยซู  และพูดให้คนเข้าใจพระองค์ไปผิด ๆ

อีกอย่าง พระคำของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เดิมมีมากมายที่ต้องมาสำเร็จด้วยพระเยซู