19 พฤษภาคม 2015 ผู้ที่มาทีหลัง

ท่านผู้นั้นยิ่งใหญ่นัก   ข้ายังไม่สมควรจะแก้สายรัดรองเท้าของพระองค์เสียด้วยซ้ำ

ถอดความจากกิจการ 13:25Daily2015_5_19