19 มีนาคม 2017 ร้องเพลงใหม่

จงร้องเพลงบทใหม่

ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 

ถอดความจาก สดุดี 149:1

คลิกที่เนื้อเพลง

 

newsong

เราจะร้องเพลงใหม่