19 สิงหาคม 2016 สว่างแห่งชีวิต

คำของเราเป็นจริง เพราะเรารู้ว่า เรามาจากไหน และจะไปไหน

ถอดความจากยอห์น 8:14

john-8-12-14-Daily2016_8_19