19 สิงหาคม 2017

ลูกเอ๋ย จงตั้งใจฟังปัญญาจากเรา

จงเงี่ยหูฟังคำแห่งความเข้าใจของเรา 

ถอดความจาก สุภาษิต 5:1

???????????????????????????????